تاريخ : دوشنبه 1389/11/11 | 15:18 | نویسنده : بازیار
   

 

     نمرات سازمانهای بین المللی

 

 

 مشخصه ۹۲۳

 

 

شماره دانشجویی نمره
860235392 20
870268172 20
880238003 19.5
870268024 19
870268076 19
860235160 19
860235370 19
860235313 18
870268026 18
880602259 18
870643777 18
860235234 18
860235226 18
870643915 18
870268236 18
870268248 18
860235365 17
860235221 17
880237965 17
860235209 17
870268231 17
870268224 16.5
870643924 16.5
870267996 16
860235169 16
860235182 16
86845004 16
870268082 16
870268084 16
880237974 16
860235344 16
870268183 15.5
860235291 15
860235251 15
880237801 15
870268067 15
860235282 15
870268223 15
870268054 14.5
86845003 14.5
870643813 14
880237912 14
870268030 13.5
860235359 13
850674507 13
850674429 13
860235319 12.5
870268244 12.5
870643824 12
850674367 12
870268163 12
80845100169 12
860235196 11
860235194 10.5
850674447 10
880237864 10
870268155 10
870268260 10

 

 

مشخصه ۹۲۴

 

شماره دانشجویی نمره
870268175 20
860235245 20
860235352 19
880602240 18
860235211 18
860235267 18
870643876 18
870268199 18
870643896 18
860235356 18
860235357 17.5
880237773 17
870267998 17
860235150 17
870268037 17
860235237 17
860235350 17
870268145 17
860235292 16
860235271 16
860235255 16
860235276 15
860235298 15
870643834 15
870268152 15
870268258 15
870643663 14
870268036 13.5
850974803 13
870643664 13
85845000 13
870268059 13
850674431 13
870643861 13
860235203 12
86845010 12
870643918 11
860235366 10
870643783 10
86845100011 10
860235220 10
860235318 10

 

 تاريخ : دوشنبه 1389/03/24 | 21:47 | نویسنده : بازیار
۱- از حیث موضوع دعوا: ادعای نقض یک معاهده بین المللی یک اختلاف حقوقی محسوب شده و از آنجا که در صورت اثبات، نقض یک تعهد بین المللی است برابر بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه در صلاحیت دیوان قرار دارد.

از حیث اصحاب دعوا: از آنجا که هر دو طرف اختلاف دولت هستند دیوان ممکن است به اختلاف آنها رسیدگی کند. دولتهای غیر عضو ملل متحد می بایست یا اساسنامه دیوان را پذیرفته باشند( بند ۲ ماده ۹۳ منشور) و یا مطابق قطعنامه شماره ۹ شورای امنیت شرایطی را که شورا تعیین نموده قبول کنند.در مورد دولت ب با توجه به سمت این دولت(خواهان)به نظر می رسد یکی از دو حالت اخیر صورت پذیرفته باشد

از حیث رضایت طرفین: به استناد معاهده مودت ( ۱۹۸۵) هر دو دولت صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند و اصولا در این موارد خوانده ملزم به حضور در دیوان است.

 

۲-  الف: طرح یک مساله در شورای امنیت جزو آیین کار شورا محسوب می شود. بنابراین دولت چین نمی تواند با استفاده از حق وتو ( که مخصوص مسائل ماهوی است) مانع طرح این مساله در شورا گردد

ب: رأی ممتنع اعضای دائم شورا وتو تلقی نمی شود.

ج: هرگاه یک قطعنامه نتواند ۹ رأی مثبت اعضا را کسب کند به تصویب نخواهد رسید.

د:اجرای مقررات فصل هفتم در مورد یک مسأله به معنی احراز تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه است

 

سوألات تستی:

۱- الف          ۲-ب         ۳-د         ۴-ب         ۵-ج         ۶-ج        ۷-الف  

۸-ب             ۹-الف      ۱۰-ج        ۱۱-د       ۱۲-ج        ۱۳-الف     ۱۴-الفتاريخ : دوشنبه 1389/03/24 | 17:8 | نویسنده : بازیار

 

 

 

 

دانشجویان ارجمند لطفا به یکی از دو سوال زیر پاسخ دهید.

 

1: دولت  Aبا انعقاد یک توافقنامه دو جانبه به تاریخ 3 آوریل 2003، مصونیت کیفری مستشاران نظامی دولت B را در مورد کلیه جرایم ارتکابی درسرزمین  Aپذیرفته است. سه سال بعد دادگاه کیفریA، یکی ازمستشاران مذکور را به اتهام سرقت مسلحانه محاکمه، و به تحمل15سال حبس محکوم می نماید. دولت Bبا استناد به ماده 8 معاهده مودت بین دو کشور(مصوب1985) که رسیدگی به اختلافات ناشی ازمعاهدات بین طرفین را در صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) دانسته است، از دیوان تقاضای رسیدگی به دعوای نقض موافقتنامه 2003را نموده است. با توجه به اینکه دولت Bعضو سازمان ملل متحد نیست، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نسبت به این پرونده را ازحیث موضوع دعوا، اصحاب دعوا و نیز رضایت طرفین بررسی کنید.

 

 

 

2:روز چهارشنبه برابر با 9 ژوئن2010 شورای امنیت ملل متحد بر مبنای فصل هفتم و با استناد به ماده 41 منشور با تصویب قطعنامه 1929 - که پیش نویس آن توسط آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلستان تنظیم شده بود- برخی تحریمهای اقتصادی و نظامی را علیه ایران وضع نمود.این قطعنامه با 12 رأی موافق ، 2 رأی مخالف برزیل و ترکیه و عدم شرکت لبنان در رأی گیری (که رأی ممتنع تلقی می گردد) به تصویب رسید.علاوه بر اعضای دائم، کشورهای ژاپن، اتریش،مکزیک، بوسنی و هرزگوین، نیجریه، گابن و اوگاندا به این قطعنامه رأی مثبت دادند. با توجه به مراتب فوق به سؤالات زیر پاسخ دهید:

 

الف: آیا دولت چین می توانست با استفاده از حق وتو مانع از طرح این مسأله در شورای امنیت شود؟

 

ب:اگر چین در رأی گیری نهایی، موضعی همچون لبنان اتخاذ نموده بود، آیا قطعنامه مذکور به تصویب می رسید؟

 

ج: همانگونه که می دانید به جز ژاپن و اتریش سایر اعضای غیر دائمی که به قطعنامه رأی مثبت داده اند عضو اصلی یا ناظر جنبش عدم تعهد هستند. با توجه به رأی منفی برزیل و ترکیه، به نظر شما اعضای جنبش عدم تعهد  حاضر در شورا( اعم از اصلی و ناظر) از نظر حقوقی  می توانستند مانع از تصویب قطعنامه بشوند؟

 

د: به نظر شما شورای امنیت قضیه انرژی هسته ای ایران را چگونه ارزیابی نموده است؟ (به عبارت ساده تر توضیح دهید که اصولا شورای امنیت در چه مواردی مقررات فصل هفتم منشور را به اجرا می گذارد؟)

 

 

 

 سؤالات تستی

 

 

1: کدام گزینه نادرست است؟

الف: مصونیت سازمانهای بین المللی در  دایره نزاکت بین المللی قرار میگیرد

ب: قرارداهای مقر معمولا یکی از منابع مصونیتهای سازمانهاست

ج: سازمان ملل متحد حق اعطای پناهندگی به افراد را در محدوده مقر ندارد

د:عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می شود شامل معافیتها نمی شود

 

2:کدام گزینه از طرق تعیین صلاحیت ضمنی سازمانهای بین المللی نیست؟

الف:رویه و عملکرد سازمان                ب: تصریحات اساسنامه

ج: اهداف سازمان                           د: چارچوب تخصصی سازمان

 

3:کدام گزینه از مصونیتهای سازمانهای بین المللی نیست؟

الف:منع تعقیب جزایی                                  ب:ممنوعیت تعرض نسبت به کارکنان سازمانها

ج: آزادی اطلاعات                                         د:معافیت از خدمات شخصی

 

4:مقر دبیرخانه جامعه ملل در کدام شهر بود؟

الف: پاریس         ب: ژنو            ج:لاهه          د: لندن

 

5: کدام دولت عضو نیمه دائم جامعه ملل بود؟

الف: ژاپن               ب: انگلستان             ج: چین                 د: آمریکا

 

6: کدام مورد جزو  آیین کار شورای امنیت به شمار نمی رود؟

الف: انتخاب رئیس شورا            ب: ثبت هر مسأله در دستور جلسه

ج: انتخاب دبیر کل                    د: دستور تشکیل مجمع عمومی

 

7: کدام گزینه از صلاحیتهای انحصاری مجمع عمومی است؟

الف: ایجاد ارکان فرعی                         ب: پذیرش اعضای جدید

ج: حفظ صلح و امنیت بین المللی           د: اصلاح منشور

 

8: کدام دولت عضو اتحادیه اروپا نیست؟

الف: بلژیک               ب: نروژ             ج: لهستان              د: بلغارستان

 

9: رکن اصلی ناتو کدام است؟

الف: شورای آتلانتیک شمالی              ب: دبیرخانه

ج: کمیته نظامی                                 د: شورای مشترک اروپا- آتلانتیک

 

10: مقر دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس در کجا قرار دارد؟

الف: دوحه           ب: جده                 ج: ریاض                د: ابوظبی

 

11: کدام مورد از ضعفهای جنبش عدم تعهد است؟

الف: وابستگی تعداد قابل توجهی از اعضا به قدرتهای بزرگ

ب: فقدان ضمانت اجرای تصمیمات جنبش

ج: نداشتن دبیرخانه، منشور و ساز و کارهای اجرایی

د: همه موارد

 

12: زبانهای رسمی دادگاه بین المللی عدالت اسلامی کدامند؟

الف: عربی و انگلیسی                                             ب: عربی و فرانسه         

  ج: عربی و انگلیسی و فرانسه                                  د: انگلیسی و عربی و فارسی

 

13: وضعیت حضور چین در گروه هشت چگونه است؟

الف: عضو ناظر                     ب: عضو اصلی                          

ج: هیچگونه حضوری ندارد       د: عضو مؤسس

 

14: دبیر کل اوپک توسط کدام رکن انتخاب می شود؟

الف: کنفرانس وزرا                     ب: هیأت عامل

ج: کارکنان دبیرخانه                     د: کنفرانس سران

 

 

 مهریه